•  Przez 2 dni poprzedzające badanie zaleca się dietę lekkostrawną
  • Przed badaniem pacjent nie powinien przez 10-12 godz. (24 godz.) otrzymywać pokarmów, ponieważ nawet najmniejsze ilości pokarmu obecne w przewodzie pokarmowym, znacząco utrudniają badanie; zwierzę może pić wodę
  • W dniu poprzedzającym badanie i wieczorem należy wyjść ze zwierzęciem na długi spacer w celu opróżnienia przewodu pokarmowego z mas kałowych
  • W dniu poprzedzającym i na 2 godziny przed badaniem podać Espumisan (substancja czynna symetykon ) zgodnie ze wskazaniem lekarza
  • Na 2- 3 godziny przed badaniem pacjent nie powinien oddawać moczu, szczególnie przy obrazowaniu pęcherza moczowego, prostaty, macicy.
  •  Zaleca się obecność podczas badania 2 osób towarzyszących