• U zwierząt tych stosunkowo często występują pasożyty zewnętrzne, takie jak np. wszy, wszoły, świerzbowce.
  • W przypadku szczurów powinniśmy reagować, gdy zauważymy zwiększoną ilość czerwonych łez (obecność porfiryn); zwykle jest to oznaka znacznego osłabienia zwierzęcia, a także stresu wynikającego z osamotnienia.
  • U samic szczurów niejednokrotnie rozwijają się nowotwory gruczołu mlekowego i aby im zapobiegać zalecana jest wczesna sterylizacja.
  • Istotnym powodem wizyt lekarskich są również choroby układu oddechowego .Profilaktyka -lepiej zapobiegać niż leczyć!