• Badania krwi
 • Badanie morfologiczne z rozmazem manualnym
 • Badanie biochemiczne
  • profil wątrobowy
  • profil nerkowy
  • profil trzustkowy
  • profil przedanestezjologiczny
  • profil geriatryczny
  • oznaczenia poziomu elektrolitów
  • badania hormonalne – hormony tarczycy
 • Badania w kierunku chorób odkleszczowych (wektorowych)
  • babeszjoza
  • borelioza
  • anaplazmoza
  • erlichioza
  • dirofilarioza
 • Szybkie testy w kierunku chorób zakaźnych (FeLV/FIV, parwowiroza, leptospiroza, panleukopenia)
 • Szybkie testy trzustkowe (SNAP cPL i SNAP fPL), nerkowe (SDMA)
 • Badanie moczu
 • Badanie fizykochemiczne
 • Badanie osadu
 • Badanie kamieni moczowych
 • Badanie mikrobiologiczne
 • Stosunek białka do kreatyniny
 • Badanie kału
 • Flotacja (wykrywanie jaj, oocyst, cyst pasożytów)
 • Dekantacja (wykrywanie przywr, członów tasiemców)
 • Preparaty bezpośrednie w kropli płynu fizjologicznego lub płynu Lugola (wykrywanie trofozoitów i cyst lamblii oraz rzęsistków)
 • Badanie dermatologiczne
 • Badanie zeskrobin skóry w kierunku pasożytów zewnętrznych i dermatofitów
 • Badanie cytologiczne skóry i przewodów słuchowych
 • Trichogram – ocena mikroskopowa włosa
 • Badanie otoskopowe i wideoendoskopowe przewodów słuchowych
 • Badania mikrobiologiczne wymazów ze skóry i przewodów słuchowych
 • Testy alergiczne
 • Test z przylepcem
 • Diaskopia
 • Badanie bioptatów i płynów z jam ciała
 • Węzłów chłonnych oraz zmian wytwórczych skóry i narządów wewnętrznych (ocena cytologiczna i histopatologiczna pobranych bioptatów)
 • Badania mikrobiologiczne
 • Badanie cytologiczne, morfologiczne i fizykochemiczne płynów z jam ciała

Nasza Klinika wyposażona jest w nowoczesną aparaturę laboratoryjną

 • analizator biochemiczny (IDEXX Catalyst One)
 • analizator biochemiczny (Reflovet Plus)
 • analizator hematologiczny (ABC VET – Horiba)
 • analizator moczu (Bayer)
 • refraktometr
 • mikroskop optyczny

Mimo, że jak wiadomo „leczymy pacjenta a nie wyniki jego badań”, badania laboratoryjne stanowią integralną część większości wizyt lekarsko- weterynaryjnych. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu większość badań wykonujemy na miejscu – w Klinice. Szybko uzyskane wyniki pozwalają na postawienie rzetelnej diagnozy, przedstawienie właścicielowi chorego zwierzęcia odpowiednich rokowań oraz podjęcie właściwego leczenia.

Współpracujemy również z weterynaryjnymi laboratoriami zewnętrznymi:

 • IDEXX
 • Laboklin

Śląskie Laboratoria Analityczne Vet