USG

Badanie USG (ultrasonograficzne) jest jednym z najczęściej wykonywanych badań obrazowych w naszej Klinice.

Do tego badania zwierzę musi być odpowiednio przygotowane, z wyjątkiem przypadków nagłych.
Czytaj, zakładka „Informacje dla właścicieli”

Jest to badanie szybkie, niebolesne, nieinwazyjne, niewymagające znieczulenia, które można powtarzać wielokrotnie, bez szkody dla zwierzęcia (np. badania kontrolne, profilaktyczne.)

Badanie przeprowadza się za pomocą głowicy, emitującej fale ultradźwiękowe docierające do poszczególnych narządów, tkanek, które po odbiciu od nich powracają do głowicy w postaci echa akustycznego. Echo to jest komputerowo przetwarzane i prezentowane na monitorze. Następnie lekarz ocenia poszczególne obrazy, przedstawiające w czasie rzeczywistym wielkość, kształt, strukturę narządów oraz wszelkie nieprawidłowości.

Najczęstszym badaniem jest badanie jamy brzusznej obejmujące ocenę: śledziony, wątroby, nerek, pęcherza moczowego, nadnerczy, trzustki, narządów jamy miednicznej – macica, jajniki, prostata.

ECHOKARDIOGRAFIA

Echokardiografia (echo serca) to niezwykle istotne badanie wykonywane w ramach diagnostyki kardiologicznej.

Pozwala ocenić wielkość jam serca, budowę i pracę zastawek, kurczliwość mięśnia sercowego, zdiagnozować wrodzone i nabyte wady serca.

Niezmiernie cennym jest także badanie dopplerowskie, które dostarcza informacji o kierunku, prędkości, charakterze i czasie przepływu krwi w obrębie jam serca, tętnic i żył.

W Klinice dysponujemy nowoczesnym aparatem USG z kolorowym Dopplerem marki ESAOTE. Aparat przystosowany jest do badania zarówno najmniejszych zwierząt jak i dużych psów. Wykonujemy też badania ultrasonograficzne ze skierowania z innych lecznic

RTG

RTG – rentgenografia, to wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, najczęściej wykonywana i najstarsza technika obrazowa. W naszej pracowni wykonujemy między innymi RTG klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, czaszki, kości, kręgosłupa, zębów (również u gryzoni i królików), diagnostykę w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych (wraz z wpisem do rodowodu), diagnostykę schorzeń układu pokarmowego z użyciem kontrastu (m.in. ocenę drożności przewodu pokarmowego), badanie kontrastowe dróg moczowych (cystografia, uretrografia, urografia). Do badania RTG pacjent powinien być odpowiednio przygotowany. Czytaj zakładka „Informacje dla właścicieli”.

Dysponujemy nowoczesną, cyfrową pracownią RTG z aparatem marki TOSHIBA do radiografii bezpośredniej. Oznacza to, że zdjęcia rentgenowskie widoczne są w wysokiej jakości na ekranie komputera od razu po ich wykonaniu. Możemy utrwalać je na nośnikach cyfrowych lub przesyłać drogą elektroniczną. Wykonujemy też badanie RTG ze skierowania z innych lecznic.

EKG

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) jest bardzo pomocne w diagnostyce chorób układu krążenia, umożliwia wykrycie zaburzeń rytmu serca, m.in. migotania przedsionków, częstoskurczu, pobudzeń dodatkowych, bloków serca itp. Elektrokardiografia pozwala nie tylko na postawienie właściwej diagnozy, ale i monitorowanie przebiegu terapii. Dysponujemy nowoczesnym aparatem do EKG dla zwierząt firmy BTL z odprowadzeniami kończynowymi i przedsercowymi.

ENDOSKOPIA

Współczesny lekarz weterynarii w swojej codziennej praktyce winien wykorzystywać wszelkie dostępne metody badania, tak aby stawiane rozpoznanie budziło jak najmniej wątpliwości. Wśród wielu technik diagnostycznych na szczególną uwagę zasługuje badanie endoskopowe. Endoskopia od dawna stosowana jest w medycynie człowieka i medycynie weterynaryjnej. Początkowo w tym celu wykorzystywano wzierniki sztywne i półgiętkie, a samą endoskopię traktowano jako technikę uzupełniającą badanie radiologiczne. Przełomowym momentem w rozwoju endoskopii było opracowanie nowego wziernika, zwanego fiberoskopem, którego zasada działania została oparta na technice światłowodowej. Od tego czasu fiberoskopia stała się podstawową techniką diagnostyczną między innymi w chorobach przewodu pokarmowego, a także układu oddechowego i układu moczowo-płciowego. Fiberoskop poprawił tolerancję i bezpieczeństwo badania pacjenta. Jego giętkość i ruchoma końcówka umożliwiają wnikliwą obserwację wnętrza narządów a poprzez kanał roboczy, biegnący w fiberoskopie można wprowadzać manipulatory, np.: kleszczyki do biopsji, kleszczyki do usuwania ciał obcych itp. Pobrany z wnętrza narządu materiał można przekazać do dalszych badań, między innymi histopatologicznych. Dzięki temu obraz makroskopowy wzbogacony zostaje o ocenę mikroskopową, która jest podstawą systematyki zmian anatomopatologicznych i precyzuje diagnozę.