Gady
Gady

U gadów główną przyczyną wielu schorzeń są błędy w utrzymaniu, czyli niezapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków...