W szpitalu naszej Kliniki przebywają zwierzęta na leczeniu stacjonarnym. Są to pacjenci, w przypadku których terapia w trybie ambulatoryjnym z różnych względów jest niemożliwa, zwierzęta po zabiegach chirurgicznych a także w ciężkim stanie zagrażającym życiu.

Zwierzęta przebywające w szpitalu mają zapewnioną całodobową, kompleksową opiekę medyczną, obejmującą diagnostykę, precyzyjne podawanie leków, pielęgnację, odpowiednie żywienie i rehabilitację. Dzięki stałemu monitorowaniu stanu pacjentów (w postaci regularnego oznaczania podstawowych parametrów życiowych i wykonywania odpowiednich badań laboratoryjnych), w razie konieczności niezwłocznie uzyskują one niezbędną pomoc medyczną.

W szpitalu przeprowadzane są także wymagające tego procedury diagnostyczne np. wyznaczanie krzywej cukrowej, test w kierunku nadczynności kory nadnerczy. Psy, podczas pobytu w szpitalu wyprowadzane są na spacer co najmniej 3 razy dziennie. Koty przebywają w boksach, w których umieszony jest tekturowy domek lub legowisko (kontener), kuweta oraz miska z wodą. Szpital wyposażony jest między innymi w podgrzewane boksy, maty grzewcze, pompy infuzyjne, klatkę tlenową oraz koncentratory tlenu.

Zapraszamy na konsultację

ze swoim pupilem.