Dorota Sieczka

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z Kliniką Weterynaryjną Brynów związana od kwietnia 2020 roku, gdzie odbywała wolontariat i staż. Obecnie zajmuje się głównie leczeniem chorób wewnętrznych małych zwierząt. Charakteryzuje ją ogromna empatia do pacjentów.