Mirosław Rybicki

Mirosław Rybicki, lekarz weterynarii, ur. 05.05.1974. Od początku swojej drogi zawodowej związany z Kliniką Weterynaryjną Brynów. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu (dyplom 1999r). Ukończył Studium Podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów na Wydziale Medycyn y Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskując tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów w 2008 r W latach 2013 2016 współpracował ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. W Klinice poza codzienną pracą internistyczną zajmuje się chirurgią ogólną małych zwierząt towarzyszących i zwierząt egzotyczny ch oraz ortopedią. Wykonuje ponadto badania z zakresu diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem endoskopii. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe p opr zez udział w licznych szkoleniach m.in z zakresu USG oraz endoskopii przewodu pokarmowego i dróg oddechowych, z zakresu technik ortopedycznych (w tym TTA i TPLO, osteosynteza z użyciem gwoździ blokowanych oraz płyt, korekcja wrodzonych deformacji kości). Obecnie uczestnik studiów podyplomowych z zakresu rentgenodiagnostyki weterynaryjnej. Codzienny kontakt z ludźmi i ich pupilami oraz możliwość niesienia im pomocy daje poczucie satysfakcji i spełnienia w pracy zawodowej. W kręgu prywatnych pasji na plan pierwszy wysuwa się turystyka rowerowa jako sposób na odkrywanie świata, ludzi oraz poznawanie innych kultur. Od niedawna zapalony entuzjasta Alternatywy Kawowej.