Monika Walaszczyk

Od najmłodszych lat jej marzeniem była praca ze zwierzętami. W Klinice pracuje jako asystent weterynaryjny, do jej obowiązków na leży między innymi przygotowywanie zwierząt do zabiegów, oraz opieka nad zwierzętami po zabiegach chirurgicznych.